.:  domov        .:  članstvo        .:  klub motoristov        .:  karting :.  
zgodovina
AMD-Moste si prizadeva za prijateljevanje in druženje svojih članov. Zato vsako leto poskuša organizirati vsaj en društveni izlet.
Družimo se tudi preko drugih aktivnosti:

- sestanki društva
- letna srečanja

novice
aktivnosti v letu 2012
Datum Destinacija

20.10.2012

Ogled centra varne vožnje Vransko
13.12.2012 družabno društveno srečanje organov društva, delavcev in športnikov
priporočila članom
povezava AMZS
povezava Center varne vožnje Vransko.
Izračun stroškov registracije vozila.

 

 

AMD MOSTE, Ul. Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana, 01/520-14-70