:.  domov         .:  članstvo         .:  klub motoristov         .:  karting         .:  VČLANI SE :.  
kontakti / kje smo
Avto Moto Društvo Moste
Ul. Jana Husa 1a, Ljubljana
Sprejemna pisarna:
14.junij - 30.september 2021:
pon-čet 8-14h, petek 8-13h
Tel.: 01/520-14-70
amd.moste@gmail.com

Sekretar:
g. Brane Vršnik
Tel.: 01/520-14-72
GSM: 040/325-522
vrsnikb@gmail.com

društveni izleti

Informacije
01/520-14-70

Foto galerija društvenih izletov
... 2006
... 2012

 

 

zgodovina društva
Avto moto društvo Moste je bilo ustanovljeno februarja 1960 leta. V začetku kot sekcija Občinskega odbora ljudske tehnike, decembra istega leta pa že kot samostojno društvo. Ustanovljeno je bilo z namenom, da so takratni vozniki lahko svoje interese in potrebe uveljavljali preko svojega društva.
Društveno delo in njegov razvoj pa velja videti tudi kot prispevek skrbi za razvoj avtomobilizma, prometne vzgoje, avto moto športa in drugih podobnih dejavnosti, ki so se oz. se še v društvu odvijajo.
Vodstvo društvenih organov se je že takoj po ustanovitvi zavedalo, da je moč slehernega društva meriti le v številu članov in njihovih aktivnosti, zato je temu vprašanju posvečalo še posebno skrb. V letu ustanovitve je bilo v AMD-Moste včlanjenih 206 članov. Kasneje se je število članstva večalo, potrebe članstva so prerasle okvirje društva, zato se je društvo vključilo v zvezno organizacijo AMZ, katere član je še danes. Z vključitvijo v AMZS se je število članstva povečevalo in leta 1987 doseglo maksimalno število 6503 članov. Od leta 1987 se je iz ekonomskih in drugih razlogov začelo zmanjševati in se ustalilo pri 4500 članih. S takim številom članstva še vedno sodimo med 10 največjih društev v Sloveniji.
V avto šoli, ki smo je organizirali že prvo leto ustanovitve društva, smo izšolali že preko 53.000 novih voznikov, ki v glavnem uspešno vozijo po naših cestah. Dokaz temu naj bodo tudi številna priznanja "VZORNI VOZNIK", ki jih podeljuje Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pod izredno strogimi pogoji. Teh priznanj je bilo do sedaj podeljenih že 224.
Med šolanje voznikov motornih vozil velja omeniti tudi šolanje fizično prizadetih oseb-invalidov. Sporazumno z Zavodom za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani uspešno sodelujemo že več kot 20 let. Na posebej prirejenem avtomobilu in dodatno usposobljenim inštruktorjem smo mnogim invalidom omogočili da danes uspešno vozijo avto. Naj poudarim, da je to edina
avto šola v Sloveniji, ki neguje tudi ta human odnos do invalidov.
Vzgoja dobrega - vzornega voznika se ne prične z vstopom v avto šolo, ampak že veliko prej z vzgojo v vrtcih in osnovnih šolah. Skrb za podmladek, kot ga radi imenujemo je naša primarna naloga. Sodelujemo z vsemi Osnovnimi šolami skupno s SPV pri skrbi za večjo prometno varnost mladih, tako pri organizaciji kolesarskih izpitov, kolesarskih tekmovanj , kakor pri organizaciji izpitov koles z motorjem.
Ob ustanovitvi leta 1960, si je AMD-Moste zadalo tudi nalogo razvijanja avto moto športa. V organizaciji AMD-Moste je bilo več vrst dirk od cestno hitrostnih, motociklističnih in avtomobilističnih, do karting dirk v katerem tekmujemo še danes. Naši vozniki - tekmovalci so ime AMD-Moste ponesli širom Evrope in nekdanje Jugoslavije.
 

AMD MOSTE, Ul. Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana, 01/520-14-70