.:  domov         .:  članstvo         .:  klub motoristov         .:  karting :.  
49. redni zbor članov AMD MOSTE
Vabilo
Poročilo o delo AMD Moste v letu 2019 ter načrt dela in poslovanja v letu 2020
Poročilo nadzornega odbora
Predlog sprememb statuta AMD Moste
Razrešitev in imenovanje člana upravnega odbora
Glasovalni list
Statut AMD Moste
 

 

AMD MOSTE, Ul. Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana, 01/520-14-70